Učinki Bio Brana

Znanstveni dokazi učinkov Bio Bran

Izvedeni so bili obsežni testi za ugotavljanje varnosti in učinkovitosti Biobran pri obravnavanju najrazličnejših stanj. Ti testi vključujejo:

  • in vitro laboratorijski preizkusi za določitev učinkovitosti Biobran na celični ravni
  • in vivo preizkušanje na živih organizmih. Študije so bile izvedene na miših, podganah in ljudeh. Miši in podgane so bile inficirane z rakastimi tumorji ali diabetesom in s tem je bila izzvana bolezen, ki je ustrezala človeški. Mišim in podganam so dajali Biobran in običajna zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje teh obolenj in opazovali učinke. 
  • Klinični preizkusi, kjer so dajali Biobran  pacientom, ki so trpeli za resnimi boleznimi  in pri katerih je bil imunski sistem oslabel.

Da bi pomagali izvesti primerjave, so preizkuse pri ljudeh in živalih opravljali s kontrolno skupino, ki ji niso dajali Biobran. V primeru ljudi je bila kontrolna skupina etično usklajena in informirana. Poskusi so potekali z njihovimi soglasji.   

Izboljšanje aktivnosti celic naravnih ubijalk

celice-ubijalke

Naravne celice ubijalke igrajo pomembno vlogo pri krepitvi imunskega sistema in varovanju pred boleznijo. Naravne celice ubijalke so prva obrambna linija proti razvoju tumorja. Prepoznavajo in ubijajo posamezne tumorske celice in z virusi okužene celice. 

Celicam naravnim ubijalkam je posvečena precejšnja pozornost in sicer zaradi njihove potencialne vloge pri upiranju proti raku. Vendar je še vedno nejasno kako natančno se upirajo razvoju, napredovanju in širjenju induciranih ali spontanih tumorjev. 

Študije so pokazale, da je aktivnost celic naravnih ubijalk zatrta pri podganah in miših s tumorji. Zaradi tega je bilo mnogo poskusov, kako povečati aktivnost celic naravnih ubijalk z uporabo substanc, ki lahko izboljšajo naravni odziv telesa na bolezen. Ena takih substanc je Biobran. 

Ko so poskusili določiti, kako učinkuje Biobran na aktivnost celic naravnih ubijalk, so trem skupinam podgan dajali različne koncentracije Biobran, četrta je bila kontrolna skupina. Nadaljni eksperiment je raziskal vlogo spola pri odzivu na Biobran. V štirih dneh po začetku jemanja, so podgane s prejeto visoko dozo Biobran pokazale izboljšano aktivnost celic naravnih ubijalk. V nadaljevanju poskusa so vse podgane kazale izboljšanje  in sicer v razponu od 119 do 142 odstotkov. Večja kot je bila doza, večji je bil odziv v teku poskusa. 

Pokazala se je razlika pri odzivu med spoloma. Ženske podgane so imele povišanje za 162 odstotkov v primerjavi z moškimi s 135 odstotki. 

Biobran ni povečal dejanskega števila celic naravnih ubijalk. Namesto tega je okrepil obstoječe naravne celice ubijalke  in iz njih naredil bolj učinkovite bojevnike. Niso bile le naravne celice ubijalke tiste, ki so imele korist od Biobrana. Okrepljene naravne celice ubijalke spodbujajo tudi celice T, ki prepoznavajo tuje celice, jih ubijajo in zato utegnejo imeti vlogo inhibitorja raka. 

Kako pa Biobran konkretno izboljšuje aktivnost celic naravnih ubijalk  ni v celoti jasno. Znano je, da Biobran povečuje produkcijo interferona, substance, ki se naravno pojavlja in ki izboljšuje sposobnost telesa, da se bori proti infekciji in boleznim. Interferon obratno povečuje učinkovitost celic naravnih ubijalk.