Zaščita pred kemikalijami

Znano je, da toksične kemikalije v atmosferi, predstavljajo tveganje za raka in utegnejo povzročiti široko paleto drugih obolenj. Ker so zaposleni v kemijski industriji bolj izpostavljeni tveganjem, ti delavci pomenijo idealne osebke za preizkušanje ali jim Biobran lahko pomaga. 

Koncipirana je bila študija za raziskavo spremembe imunosti, povezane z izpostavljenostjo toksičnim kemikalijam  in možnosti nevtraliziranja le-teh z uporabo Biobran. Enajst oseb, ki so bile izpostavljene kemikalijam na delovnem mestu, je sodelovalo v študiji.  Vsi so kazali znake imunske disfunkcije in nizek nivo aktivnosti celic naravnih ubijalk  in vsi so imeli merljivo poslabšanje odzivnosti celic T in celic B, kar je vplivalo na sposobnost boja proti infekciji. 

Pacientom so dajali vzdrževalno dnevno dozo Biobran 15 mg/kg telesne teže (približno 1g) štiri mesece. Aktivnost celic naravnih ubijalk  se je povečala štirikrat, oz. sedemkrat po dveh oz. štirih mesecih. Funkcija  limfocitov T in B je bila višja za 130 do 150 %. 

Ta študija, ki je bila predstavljena na anti-aging konferenci v Las Vegasu l. 1999 je pokazala, da je aktivnost celic naravnih ubijalk, zavrto s kemikalijami mogoče ponovno v celoti obnoviti z Biobran. Konferenco sta sponzorirala American Academy of Anti-Aging Medicine in University of Arizona Health Sciences Center.   

Krepitev imunskega sistema 

Naravne celice ubijalke vsebujejo substance, ki pomagajo v borbi s tumorji in nekaterimi virusi. Naravne celice ubijalke sproščajo tumorski nekrozni faktor, ki naj bi imel pomembno vlogo pri uničevanju rakavih celic in interferon, ki ustavlja delitev rakavih celic in upočasni rast tumorja.

Med potekom procesa se aktivirajo tudi molekule, ki so vezane na površino celic naravnih ubijalk. Te molekule alarmirajo limfocite T, da je v teku napad, da se lahko tudi ti pridružijo odzivu. 

V laboratorijski študiji so želeli ugotoviti ali lahko nizka ali visoka doza Biobran izboljša odziv celic naravnih ubijalk na te modulatorje imunskega sistema. 

 Rezultati kažejo, da je Biobran učinkovit pri povečanju produkcije tumorskega nekroznega faktorja. Produkcija se je povečala za 22 krat pri nizki dozi Biobrana in 47 krat pri visoki dozi. 

Proizvodnja interferona je prav tako kazala povečanje, čeprav pri nižjih nivojih kot pri tumorskem nekroznem faktorju. Študija je tudi preizkusila substance, ki so namenjene  za podporo specifičnim imunskim odzivom. Biobran je spodbudil tudi te substance. Poleg tega je Biobran pomagal izboljšati sposobnost interlevkina-2, da reagira. Interlevkin-2 je citokin, substanca, ki lahko izboljša naravni odziv telesa na okužbe in bolezen. 

Biobran potrebuje pomoč citokinov, če naj bo aktiven  pri krepitvi celic naravnih ubijalk.  Za naravne celice ubijalke aktivirane z interelevkinom-2  pa je ugotovljeno, da sproščajo tumorski nekrozni faktor in interferon.

Raziskovalci so zaključili, da lahko Biobran uporabljamo kot varno sredstvo  za spodbujanje imunskega sistema, še posebej v boju proti raku in nekaterim drugim virusom, bodisi kot alternativno zdravljenje ali v povezavi z drugimi zdravljenji.

Dr. Ghoneum iz Oddelka za nevrobiologijo, mikrobiologijo in imunologijo univerze v Kaliforniji pri Los Angeles School of Medicine and Dentistry in dr. A. J. Jewett iz Oddelka za nevrobiologijo in mikrobiologijo iste univerze sta l. 2000 objavila članek, ki obravnava te izsledke v reviji Cancer Detection and Prevention, uradne publikacije mednarodnega društva za preventivno onkologijo (International Society for Preventive Oncology).