Kemoterapija

Omejevanjenje stranskih učinkov kemoterapije 

Cisplantin in Adriamicin sta dve pomembni zdravili, ki ju uporabljamo za zdravljenje raka. Cisplantin je platinska spojina; zdravila, ki vsebujejo platino so osnova sodobne medicine pri raku jajčnikov, mod in nekaterih drugih v

rst. Adriamicin je antibiotik. Obe zdravili sta kemoterpevtski sredstvi, ki zavirata rast rakastih celic v organizmu. Obe imata tudi močne stranske učinke. 

Učinkovitost Biobrana v omejevanju toksičnih učinkov teh zdravil je bila preizkušena na majhni modelni študiji pri živalih, ki so bile deljene na več skupin: tiste, ki so jim dajali le Cisplantin, tiste, ki so jim dajali Cisplantin in Biobran (visoko in nizko dozo) tiste, ki so prejemale le Adriamicin in tiste, ki so prejemale Adriamicin in Biobran ter kontrolna skupina. Enajst dni je bil Biobran doziran sorazmerno s telesno težo in z opazovanjem organov in posebej gastrointestinalnega trakta je bila zabeležena njegova sposobnost, da blaži stranske učinke kemoterapevtikov.

Rezultati tega testa so pokazali, da je dodatek Biobran  pomagal preprečiti običajno izgubo telesne teže pri 72 % v skupini, ki ga je jemala. Tiste, ki so jim dajali samo Cisplantin, so shujšale za 1.5 % telesne teže in tiste, ki so dobivale le Adriamicin so se zredile za 30 %. 

Tiste, ki so dobile nizko dozo Cisplantin in nizko dozo Biobran so se zredile za 11 %, medtem ko so tiste, ki so dobile Adriamicin in nizko dozo Biobran povečale telesno težo za 46 %. Skupina, ki so ji dajali Cisplantin in visoko dozo Biobran je povečala telesno težo za 44 % in tiste, ki so dobile Adriamicin in visoko dozo Biobran so povečale telesno težo za 43 %.  In kar je še več, nihče iz skupine, ki je dobila Cisplantin  in visoko dozo Biobran v času poskusa ni umrl, medtem ko jih je v drugih skupinah, ki so dobile nizko dozo Biobran ali pa sploh ne, več poginilo. 

Tiste, ki so dobile nizko dozo Cisplantin in nizko dozo Biobran so se zredile za 11 %, medtem ko so tiste, ki so dobile Adriamicin in nizko dozo Biobran povečale telesno težo za 46 %. Skupina, ki so ji dajali Cisplantin in visoko dozo Biobran je povečala telesno težo za 44 % in tiste, ki so dobile Adriamicin in visoko dozo Biobran so povečale telesno težo za 43 %.  In kar je še več, nihče iz skupine, ki je dobila Cisplantin  in visoko dozo Biobran v času poskusa ni umrl, medtem ko jih je v drugih skupinah, ki so dobile nizko dozo Biobran ali pa sploh ne, več poginilo. 

Raziskovalci so poročali, da so preživele živali, ki so dobile Biobran bile videti bolj zdrave in so pridobivale na telesni teži. Pri njih je bilo manjše pojavljanje resnih črevesnih težav. 

Raziskovalci so napravili zaključek, da je Biobran učinkovit pri vzdrževanju telesne teže po toksičnih dozah bodisi Cisplantina ali Adriamicina  in da varuje proti nekaterim resnim gastrointestinalnim patološkim spremembam. Čutili so, da utegne Biobran imeti vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja pacientov, ki prejemajo kemoterapijo.

Teste so izvedli znanstveniki raziskovalci, med njimi dr. Hiroaki Maeda, direktor raziskav in razvoja pri Daiwa Pharmaceutical; Products safety Lab of East Brunswick, New Jersey in Creative Strategy Inc. iz Tokia. Poročilo o izsledkih je bilo predloženo na letnem srečanju združenja American Gastroenterological Association v San Diegu Kalifornija,  maja 2000.

Izboljšanje produkcije interferona 

Dr. Ghoneum je v referatu l. 1996 poročal o učinkovitosti Biobran pri podpori človeškim celicam naravnim ubijalkam, ki so inficirane s tumorskimi celicami. Izmeril je tudi kako zdrave naravne celice ubijalke povečajo produkcijo interferona, substance ki izboljša sposobnost telesa, da se bori z infekcijo in boleznijo. 

Ugotovil je, da so naravne celice ubijalke, ki jih tretiramo z Biobran dva do petkrat bolj učinkovite v boju s tumorskimi celicami le 16 ur potem, ko pridejo v stik z njimi.  Proizvodnja interferona se poveča za desetkrat. Prav je, da je narava dala celicam s takšnimi zdravilnimi in poživljajočimi lastnostmi, srčasto obliko.

Študija je tudi pokazala, da povečana aktivnost celic naravnih ubijalk krepi aktivnost limfocitov T in B. Kot je pojasnil dr. Ghoneum: »V mehanizmu delovanja je prisotna veriga dogodkov: Biobran spodbuja naravne celice ubijalke, ki potem izločajo gama interferon. Ta pa spet povzroči aktiviranje imunskih celic. T in B limfociti so ključni za vzdrževanje zdravja imunskega sistema.«

Dr. Ghoneum je zaključil: »Biobran, kot dodatna terapija standardnim terapijam zdravljenja raka je lahka, varna, netoksična in neboleča metoda, kako povrnemo moč rakavim bolnikom.«

Antioksidantni učinki

Antioksidantni učinek (kot lovilec prostih radikalov) Biobran je bil preizkušen proti trem tipom prostih radikalov. Škoda, ki jo povzročijo prosti radikali se dogaja skoraj pri vseh življenjsko nevarnih boleznih in tudi pri procesih staranja. 

Odvisno od doze so se v prvem primeru antioksidativni učinki povečali s 4.4 % na 64.6 %, v drugem primeru, med  3.3 % in 94.9 % in v tretjem od 11,5% do 72.6 %.  

Študijo so izvedli raziskovalci na oddelku za negovanje odraslih in na kirurškem oddelku na Toyama Medical and Pharmaceutical University v sodelovanju z dr. Maedo. Zaključek je bil, da je lovilni učinek Biobran proti prostim radikalom visok. 

Krepitev imunskega sistema 

Makrofagi so posamično verjetno najpomembnejša vrsta celice v imunskem sistemu. Konkretno makrofagi proizvajajo molekule, ki delujejo kot celični mediatorji. Študija je bila koncipirana tako, da se ugotovi učinkovitost Biobran pri spodbujanju makrofagov, da proizvajajo te mediatorje. Laboratorijsko so testirali človeške in celice miši. Rezultati so pokazali, da Biobran spodbuja močno aktivnost pri celicah miši, še bolj pa pri človeških celicah. 

Za sklep študije  je dr. M. Matsuura z oddelka za infekcije in imuniteto na Jichi Medical University ugotovil, da je Biobran »močna substanca«, ki aktivira makrofage pri miših in ljudeh.   

Normaliziranje aktivnosti celic naravnih ubijalk

Čeprav je ugodni učinek Biobra na aktivnosti celic naravnih ubijalk  dobro dokumentiran, je manjkalo raziskav o tem kako Biobran učinkuje pri ljudeh z različnimi nivoji aktivnosti celic naravnih ubijalk.

V raziskavi, izvedeni na univerzi Chiba, je bilo ugotovljeno, da Biobran, kot je bilo pričakovano, poveča aktivnost celic naravnih ubijalk pri ljudeh z nizko aktivnostjo naravnih ubijalk. Nasprotno pa zniža aktivnost pri ljudeh z visoko aktivnostjo celic naravnih ubijalk. Biobran je modulator in ne le spodbujevalec imunosti, kar ga naredi izjemno varnega za uporabo. 

V študiji so bele krvničke  odvzeli ljudem, pri katerih je bila aktivnost celic naravnih ubijalk  20% pod normalo in tistim katerih aktivnost je bila 40% nad normalo. Celice so potem obdelali z Biobran. Krvne celice z nižjo aktivnostjo celic naravnih ubijalk so kazale pomembno povečanje aktivnosti teh celic, medtem ko so tiste z visoko aktivnostjo celic naravnih ubijalk  kazale le malo ali nič povečanja, število je upadalo. Rezultat navaja na to, da Biobran normalizira aktivnost celic naravnih ubijalk. 

Poročilo je bilo objavljeno v reviji  Journal of the American College of Nutrition, oktobra 2002.

Disfunkcije jeter

Da bi nadomestili pomanjkljive raziskave učinkovitosti Biobran pri jetrni disfunkciji je skupina na univerzi Chiba koncipirala teste na laboratorijskih podganah.

Petim skupinam podgan, ki so jim povzročili jetrno disfunkcijo, so dajali Biobran v različnih dozah, oralno in notranje in jih testirali v primerjavi s skupino podgan, z jetrno disfunkcijo, ki niso prejemale Biobran.   

Pri vseh petih skupinah podgan, ki so prejemale Biobran, so ugotovili, da se je pomembno zmanjšala jetrna disfunkcija, za razliko  od podgan, ki niso prejemale Biobran. 

Skupina šestih raziskovalcev iz Visoke šole za znanost in tehnologijo in oddelka za bioprodukcijsko znanost z univerze Chiba je vključevala tudi dr. Maedo iz Daiwa Pharmaceutical. Njihovi izsledki so bili objavljeni v reviji Journal of the Japanese Association for Dietary Fibre Research.