Na kaj morate biti pozorni, ko vlagate v podjetje

Da bi zaščitil poslovne skrivnosti podjetja, poslovne modele in druge občutljive informacije, lahko poslovni odvetnik stranki svetuje, naj vključi pogodbe o prepovedi konkurence in nerazkritju na način, ki je smiseln za posebne potrebe podjetja. Sporazumi o prepovedi konkurence in sporazumi o nerazkritju (NDA) lahko pogosto ustvarijo bolj varno in zaupanja vredno partnerstvo med poslovnimi strokovnjaki in njihovimi zaposlenimi ali poslovnimi partnerji. To je še posebej pomembno, ko poskušate ugotoviti, ali je določeno poslovno razmerje ali delovno razmerje v najboljšem interesu obeh strani.

Sklenitev prepovedi konkurence lahko zaščiti podjetje in pomaga vzpostaviti zaupanje in varnost med dvema stranema: delodajalcem in zaposlenim.

Pogodba o prepovedi konkurence pogosto navaja, da nekdanji zaposleni v primeru prenehanja zaposlitve ne bo sklenil ali začel podobnega podjetja ali poklica, ki bi bil konkurenčen njegovemu nekdanjemu delodajalcu. Pogodba o prepovedi konkurence mora vsebovati poseben in razumen obseg takih omejitev, časovni okvir za omejitve in geografsko območje, na katerem veljajo omejitve.

Motivacija za to, da zaposlenega prosimo za podpis takšne pogodbe, ni oviranje njegovega napredovanja v poslovnem svetu; namesto tega lahko sporazum o prepovedi konkurence pomaga razjasniti, kaj si delodajalec in zaposleni izmenjujeta.

Z vidika lastnika podjetja je prepoved konkurence način, s katerim podjetje pove: »Resnično te želim zaposliti in verjamem, da bova imela skupaj odlično prihodnost. Ko te bom zaposlil, bom razkril dragocene informacije o naših izdelkih. , storitve, stranke, poslovne skrivnosti, lastniške in/ali zaupne informacije, poslovni model in še več. Te informacije so nekaj, za kar je naše podjetje trdo delalo in vložilo znatna sredstva, da bi jih razvilo. Zato sem v zameno za vašo zaposlitev v mojem podjetju Prosil vas bom, da določen čas ne uporabljate informacij, ki jih pridobite med delom z našim podjetjem, da bi ustanovili svoje podjetje ali delali za drugo podjetje, ki nam neposredno konkurira.”

Pogodba o prepovedi konkurence mora biti dobro napisana z jasnim in specifičnim jezikom. Obrnite se na odvetnika za poslovno pravo, da se pogovorite o tem, kdaj je pogodba o prepovedi konkurence primerna, kateri jezik mora vsebovati in zakaj.

Za dodatno zagotavljanje varnosti podjetja bi moralo podjetje, ki želi zaščititi občutljive podatke, resno razmisliti o izvajanju pogodbe o nerazkritju (NDA). Sporazum o nerazkritju podatkov je pogodba med dvema ali več strankami, v kateri bodo določene stranke dobile določene informacije ali znanje (pogosto zaščitene ali zaupne informacije, poslovne skrivnosti, poslovne strategije in drugo), ki jih stranka, ki jih je razkrila, ne želi. deliti s tretjimi osebami.

Pogodbe o nerazkritju podatkov pogosto sklenejo ločena podjetja ali partnerji istega podjetja. Sporazum o nerazkritju podatkov je lahko ključnega pomena za zagotovitev zaupanja v novem odnosu med podjetji. Pogosto eno podjetje razmišlja o partnerstvu z drugim podjetjem, vendar mora eno podjetje razkriti dragocene informacije o svojih načrtih, poslovni strategiji, izdelku, storitvi ali drugem, da bi preverilo morebitno razmerje. Sporazum o nerazkritju lahko zagotovi zaupanje med strankama in jima omogoči razpravo o vseh podrobnostih morebitnega razmerja.

Back To Top